Modulair systeem

Service Management

Met Facilitor bieden we een infrastructuur waarmee het mogelijk wordt een breed spectrum aan services te ondersteunen. U kunt hierbij denken aan zowel actiegerichte als informatiegerichte diensten voor de vakgroepen facility management, IT-service management, security, HRM, en dergelijke. U kunt met één module alle services ondersteunen en dat geeft een heldere en beheersbare situatie die de gewenste standaardisatie binnen uw totale organisatie mogelijk maakt. Het meten van de klanttevredenheid over de meldingen is hier standaard onderdeel van. Een permanente monitoring van de prestaties ten opzichte van de afspraken (SLA) zorgt dat u altijd zicht heeft op de prestaties van uw organisatie en leveranciers zodat u tijdig bij kunt sturen indien nodig.

Klantcase CSU onder andere over service management

Ook werken met Facilitor?

Vraag een gratis demo aan!