Privacybeleid

Deze website (www.facilitor.nl) wordt beheerd door Facilitor.

Als u Facilitor uw e-mailadres stuurt, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een demo of informatie, verzekeren wij u ervan dit voor geen enkel ander doel te zullen gebruiken.

Uiteraard verstrekken wij ook geen e-mailadressen aan derden.

Facilitor streeft naar een optimalisering van de inhoud van deze website. Daartoe worden onder andere gegevens over het aantal bezoekers, de bezoekduur en de bezochte pagina’s verzameld en geanalyseerd. Deze gegevens staan niet in verband met individuele gebruikers en uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid. Facilitor neemt hierbij de toepasselijke privacywetgeving in acht.