Disclaimer

Facilitor betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Facilitor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site.

Facilitor biedt via haar website ook toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Facilitor kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over bovenstaande informatie, deze kunt u mailen naar info@facilitor.nl