Modulair systeem

Mareon

Mareon is het cloud platform voor de uitwisseling van opdrachtgegevens tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft via het Mareon portaal inzage in door opdrachtgever verstrekte opdrachten, kan hier de opdrachten afmelden en bijbehorende facturen invoeren. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website www.mareon.nl

www.mareon.nl

Ook werken met Facilitor?

Vraag een gratis demo aan!