Modulair systeem

KPI Advanced Monitoring

Met deze module kan eenduidig in dashboards gerapporteerd worden over de processen (catering, schoonmaak, etc.) en onderwerpen (kosten, klanttevredenheid, etc.) aan de hand van nader te definiëren KPI’s. Deze KPI’s zijn in de praktijk niet voor alle organisaties gelijk en dienen dus eerst te worden gedefinieerd en vertaald naar het stramien, waarbij de voordehand liggende vragen worden beantwoord: wat meten we, hoe komen we aan de benodigde gegevens en wat is de normering voor goed, voldoende en onvoldoende. Door deze flexibiliteit kunnen de KPI’s uit een diversiteit van gegevens bestaan, zoals tellingen, steekproeven, enquêteresultaten, klantbeoordelingen, meterstanden etc. De online realtime presentatie is in Facilitor beschikbaar met verschillende zichtmogelijkheden, bijvoorbeeld per periode en per locatie.

Ook werken met Facilitor?

Vraag een gratis demo aan!