Nationaal Militair Museum

Branche: Zakelijke dienstverlening

De bouw van het museum is onderdeel van de herinrichting van het museaal bestel van Defensie. Het museum is in opdracht van het Rijksvastgoed gebouwd en ingericht volgens een DBFMO-contract met het consortium Heijmans PPP, dat op 8 mei 2012 werd getekend voor een looptijd van 25 jaar. Het consortium is verantwoordelijk voor de bouw, de inrichting van de tentoonstelling én gedeeltelijke exploitatie. Op 25 januari 2013 begon de bouw van het NMM officieel; de eerste bouwhandeling werd verricht door de minister van Defensie Hennis Plasschaert.

Heyday facility Management is verantwoordelijk voor het facilitair management en maakt daarvoor gebruik van Facilitor. Diensten als beveiliging, horeca en schoonmaak zijn essentieel voor het succes van het museum.

Wat is DBFM of DBFMO?

Design Build Finance Maintain Operate (DBFM of DBFMO) is de meest geïntegreerde variant van publiek-private samenwerking. De overheid en marktpartijen werken samen middels geïntegreerde, langlopende contracten met looptijden van 20 tot 30 jaar.

De hierboven genoemde aspecten van een project worden uitbesteed aan een consortium, dat speciaal voor de duur van het project is samengesteld. Bij infrastructuurprojecten wordt DBFM toegepast. Bij rijkshuisvestingsprojecten is er meestal sprake van DBFMO.

Voordelen DBFMO

 • Iedere partij doet waar hij goed in is. De overheid en het consortium zorgen samen voor een zo goed mogelijke taak- en risicoverdeling.
 • De marktpartijen in het consortium kunnen zelf oplossingen aandragen en uitvoeren. De expertise van de markt wordt zo optimaal benut om tot innovatieve en snellere oplossingen te komen.
 • De overheid betaalt voor de geleverde prestaties. De waakzaamheid van de financiers legt een extra prikkel bij de markt om het project te realiseren en exploiteren zoals in het contract is afgesproken.

DBFMO biedt bij grote projecten potentieel meer kwaliteit voor minder geld en kan daarom een aantrekkelijke manier zijn om de samenwerking met de markt vorm te geven. DBFMO is geen doel op zich maar een belangrijk instrument om meerwaarde te verwezenlijken. Het is daarom van belang om per project een zakelijke transparante afweging te maken of sprake is van meerwaarde.

Kenmerken

 • Adres: op het noordelijke gedeelte van de voormalige vliegbasis Soesterberg
 • Functie: museum, ateliers en depots
 • Gebruikers: Stichting Defensiemusea
 • Oppervlakte: 45 hectare
 • Opdrachtgever: ministerie van Defensie
 • Opdrachtnemer: consortium Heijmans PPP
 • Contract: DBFMO-contract, (gedeeltelijke) exploitatietijd van 25 jaar
 • Planning: geopend op 11 december 2014

Deel deze case

Ook werken met Facilitor?

Vraag een gratis demo aan!