Modulair systeem

Verhuizingen

Met de module Verhuizingen kunnen zowel incidentele verhuizingen als grootscheepse verhuisprojecten gecontroleerd worden uitgevoerd. Er kunnen grafisch verschillende scenario’s worden opgesteld zonder de actuele situatie te verstoren, waarna het gekozen scenario uiteindelijk met een druk op de knop kan worden doorgevoerd. Facilitor produceert hierbij automatisch een van-naar lijst voor uw verhuizer.

Ook werken met Facilitor?

Vraag een gratis demo aan!