MSD Animal Health Schoonmaak

Branche: Bouw en industrie

‘Hoe vaak wordt mijn bureau eigenlijk schoongemaakt?’ De 1.800 medewerkers van MSD Animal Health kunnen zelf nakijken hoe het met de schoonmaak op hun kantoor of productielocatie is gesteld. En dat levert behoorlijk wat inzicht op!

Paul Peters is als facilitair accountmanager werkzaam bij een van de grootste producenten van farmaceutische diergeneesmiddelen ter wereld. De laatste tijd heeft hij samen met collega’s gewerkt aan de implementatie van de controlemodule schoonmaak binnen het bedrijf. “En ik ben er erg enthousiast over! We hadden al langer de wens om het schoonmaakproces beter te stroomlijnen. Samen met de gedreven jongens van Facilitor zijn we gaan kijken hoe we invulling aan onze wensen konden geven. Dat heeft geresulteerd in een systeem, waarmee we actueel zicht hebben op de schoonmaak.”

Afspraken op detailniveau

Peters opent de omgeving van Facilitors FMIS en gaat naar de schoonmaakmodule. “Kijk, we beginnen dagelijks met een plattegrond die helemaal rood is ingekleurd. De schoonmakers die dienst hebben, dragen allemaal een tablet bij zich en hebben toegang tot dezelfde plattegrond. Per kantoor kunnen zij– en wij, de interne klant, de objectleiding van het schoonmaakbedrijf en Facility Management daarmee ook – zien wat er die dag moet gebeuren. Ze weten tot op programmaniveau wat de gemaakte afspraken zijn. Moet een vloer in de productieruimte bijvoorbeeld geschrobd of gedesinfecteerd worden? De schoonmaker kan de status bekijken, een overzicht van de werkzaamheden en hij of zij meld de taken ook af in het systeem. Daarmee kleurt de plattegrond vervolgens oranje (gedeeltelijk voltooid) of groen (voltooid)”, legt Peters uit.

Beter monitoren

Het nieuwe systeem zorgt voor veel begrip in de organisatie. Niet alleen kunnen medewerkers bekijken wat de schoonmaakstatus is van hun kantoor of productieruimte, ze zien ook waarom er iets niet gedaan is. Zo kan het zijn, dat een (kantoor)ruimte niet goed schoongemaakt kon worden, doordat er blokkades waren. “Als de schoonmaker zijn werk niet kan doen, maakt hij daarvan een melding in het systeem en voegt desgewenst een foto van de situatie toe. Vervolgens kan Facility Management ervoor zorgen dat de schoonmaak alsnog plaats kan vinden. Ook kunnen we beter monitoren wat er op ons bedrijf gebeurt”, vertelt Peters.

Doorontwikkeling module

De schoonmaakmodule is zo’n succes, dat Peters samen met Facilitor heeft gekeken naar een doorontwikkeling van het systeem. MSD Animal Health beschikt over een enorme site en op het gebied van vuilcontainers legen kon er ook nog wel wat verbeterd worden. “Want waarom is juist de vuilcontainer op die locatie de laatste tijd zo vaak te vol? Er wordt toch wel 2 keer per dag geleegd? Als we het natrekken, blijkt bijvoorbeeld dat het lab meer productie heeft gedraaid. Doordat we nu in het systeem meldingen direct inzichtelijk hebben, en ook kunnen checken of de werkzaamheden al dan niet gedaan worden, kunnen we ook sneller schakelen. We kunnen nu direct beoordelen of er tijdelijk opgeschaald moet worden in de leegfrequentie of dat er een extra container bij moet komen. Het online systeem helpt enorm om inzicht te krijgen in onze facilitaire processen. Dat hadden we nooit kunnen ervaren zonder de enthousiaste inzet van de mensen bij Facilitor. Wij zien de samenwerking met hen echt als de ultieme vorm van smartnership: Samen scheppen we de randvoorwaarden voor het succes van MSD Animal Health.”

 

Door Marieke Stokkelaar, Open Up Communicatie, december 2017

Deel deze case

Ook werken met Facilitor?

Vraag een gratis demo aan!